Skip to main content

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality KMUTNB-MOOC

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality

คำอธิบายเกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต การทำงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและการดำเนินงานภาคธุรกิจ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการผลิตสื่อนวัตกรรมในด้านการตลาด ด้านการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์โฆษณา ด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ Thailand 4.0 ที่จะเน้นให้การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยขน์ได้

เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าไว้ด้วยกันผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เว็บแคม สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งภาพเสมือนจริงหรือโมเดลจำลองนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที ซึ่งจะประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบ เป็นต้น

ความต้องการพื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

 1. พื้นฐานผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโน้ตบุ๊คของผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงมาก ก็สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. สามารถใช้โปรแกรมในการทำ AR ได้
 2. สามารถจัดทำสื่อด้วย AR ได้

การประเมินผล

คะแนนการเข้าเรียน 20%
คะแนนการทดสอบแต่ละบท  50%
คะแนนสอบ Final 30%

 

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #2

รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

Course Staff Image #1

อาจารย์วรุฒ บุญประยงค์

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

Course Staff Image #2

อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

Course Staff Image #2

อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก Course Syllabus (Download ได้ที่นี่)

อย่ารอช้า คอร์สดีๆและฟรี ก่อนที่จะหมดเวลา

คุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าไปเรียนรู้กับ AR ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และเริ่มเรียนวันที่ 24 เมษายน 2560

เรียนผ่านออนไลน์100% กับ THAIMOOC พัฒนาโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ THAIMOOC (THAIMOOC.ORG) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ CREATIVE COMMONS ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

 1. Course Number

  kmutnb001
 2. Classes Start

  Apr 24, 2017
 3. Classes End

  May 27, 2017
 4. Estimated Effort

  02.00
Enroll